23.4. — 28.4.2024

MUSICAGORITIENSIS

4. InternationalMusic Competition

MUSICA GORITIENSIS

Violončelo

Kategorija A

(rojeni leta 2015 in kasneje)
trajanje: največ 8 min

 • Program po prosti izbiri kandidata

Kategorija B 

(rojeni leta 2013 in 2014)
trajanje: največ 12 min.

 • Etuda po izbiri kandidata

 • Dve kontrastni skladbi za violončelo in klavir po izbiri kandidata

Kategorija C

(rojeni od 2010 do 2012)
trajanje: največ 15 min.

 • Ena etuda naslednjih avtorjev: D. Popper, J. L. Duport, F. Dotzauer, J. Merk, A. Franchomme ali drugih skladateljev enake težavnosti

 • En stavek koncerta in ena skladba ali dve kontrastni skladbi za violončelo in klavir po izbiri kandidata

Kategorija D 

(rojeni od 2006 do 2009)
Trajanje: komisija lahko prekine izvajanje.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del:

 • Ena etuda naslednjih avtorjev: F. Dotzauer, D. Popper op. 73, F. Grützmacher op. 38, C. A. Piatti, A. F. Servais op. 11 ali drugih skladateljev enake težavnosti

 • Virtuozno delo ob klavirski spremljavi

 • Krajša spevna skladba – cantabile po izbiri kandidata (npr. F. Fauré Apres un reve, F. Fauré Sicilienne, F. Fauré Elegie, J. Massenet Thais Meditation, A. Dvorak Klid, M. Bruch Kol Nidrei, F. Schubert Impromptu, C. Saint Saëns Il cigno, itd.).

2) Drugi del – Finale:

 • Preludij ali dva kontrastna stavka iz ene od Bachovih suit
 • En stavek koncerta po izbiri kandidata

Kategorija E

(rojeni od 2000 do 2005)
Trajanje: komisija lahko prekine izvajanje.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del:

 • Preludij iz 4., 5. ali 6. Bachove suite
 • Dve etudi ali dva capriccia naslednjih avtorjev: F. Dotzauer, D. Popper op. 73, F. Grützmacher op. 38, C. A. Piatti, A. F. Servais op. 11. Komisija za izvedbo izbere eno etudo
 • Prvi stavek sonate od Beethovna dalje

2) Drugi del – Finale:

 • 1. stavek ali 2. in 3. stavek koncerta (od Haydna dalje) ali ena koncertantna skladba, kot so Rokoko variacije Čajkovskega (za violončelo in klavir). Dovoljena sta tudi dva stavka Elgarjevega koncerta

 • Virtuozna skladba po izbiri kandidata

Opomba: Program je treba po možnosti izvesti na pamet, razen sonat. 

Tajništvo tekmovanja Musica Goritiensis

Viale XX settembre, 85 – 34170 Gorica