27.3. — 1.4.2023

MUSICAGORITIENSIS

3. InternationalMusic Competition

MUSICA GORITIENSIS

Violina

Kategorija A

(rojeni leta 2014 in kasneje)
Trajanje: najmanj 5 min. – največ 8 min.

 • Program po prosti izbiri kandidata

Kategorija B 

(rojeni leta 2012 in 2013)
Trajanje: najmanj 10 min. – največ 15 min.

 • Etuda po izbiri kandidata
 • Skladba za violino in klavir po izbiri kandidata

Kategorija C

(rojeni od 2009 do 2011)
Trajanje: najmanj 15 min. – največ 20 min.

 • Dve etudi različnih avtorjev, po stopnji in težavnosti primernih za starost in stopnjo znanja kandidata. Komisija za izvedbo izbere eno etudo.
 • Skladba za violino solo ali za violino in klavir ali 1. stavek ali 2. in 3. stavek koncerta za violino po izbiri kandidata.

Kategorija D 

(rojeni od 2005 do 2008)
Trajanje: komisija lahko prekine izvajanje.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del, trajanje najmanj 15 min.:

 • Dve etudi različnih avtorjev, med katerimi so J. Dont op. 35, K. Kreutzer, F. Fiorillo, P. Rode ali drugi avtorji enake težavnosti. Komisija za izvedbo izbere eno etudo.
 • 1. stavek ali 2. in 3. stavek koncerta za violino iz obdobja baroka in klasicizma do vključno W. A. Mozarta.

2) Drugi del – Finale, trajanje najmanj 15 min.:

 • J. S. Bach (violina solo):
  • Sarabanda in Double iz Prve partite v  h-molu ali
  • Sarabanda in Gigue ali Alemanda in Gigue iz Druge partite v d-molu ali
  • Preludij in Loure iz Tretje partite v E-duru.
 • Skladba za violino solo ali za violino in klavir od romatičnega obdobja dalje ali 1. stavek ali 2. in 3. stavek koncerta od L. van Beethovna dalje.

Kategorija E

(rojeni od 1999 do 2004)
Trajanje: komisija lahko prekine izvajanje.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del, trajanje najmanj 20 min.:

 • Dve etudi ali dva capriccia različnih avtorjev, med katerimi so J. Dont op. 35, P. Gaviniès, N. Paganini, H. Wieniawski (L’école moderne in op. 18) ali P. Hindemith Übungen. Dovoljena sta tudi dva Paganinijeva capriccia. Komisija za izvedbo izbere eno etudo ali capriccio.
 • J. S. Bach (violina solo):
  • Adagio in Fuga iz Prve sonate v g-molu ali
  • Grave in Fuga iz Druge sonate v a-molu ali
  • Adagio in Fuga iz Tretje sonate v C-duru ali
  • Ciaccona iz Druge partite v d-molu.
 • 1. stavek s kadenco ali 2. in 3. stavek (za violino in klavir) enega izmed naslednjih koncertov:
  • W. A. Mozart: v G-duru 216
  • W. A. Mozart: v D-duru KV 218
  • W. A. Mozart: v A-duru KV 219
  • W. A. Mozart: v B-duru KV 207
  • W. A. Mozart: v D-duru KV 211

2) Drugi del – Finale, trajanje najmanj 20 min.:

 • 1. stavek s kadenco ali 2. in 3. stavek (za violino in klavir) koncerta od L. van Beethovna do poznejših avtorjev.
 • Virtuozna skladba za violino solo ali ob klavirski spremljavi, po izbiri kandidata.

N.B. Program je treba po možnosti izvesti na pamet.

Tajništvo tekmovanja Musica Goritiensis

Viale XX settembre, 85 – 34170 Gorica