27.3. — 1.4.2023

MUSICAGORITIENSIS

3. InternationalMusic Competition

MUSICA GORITIENSIS

Klavir

Kategorija A

(rojeni leta 2014 in kasneje)
trajanje: največ 6 min.

 • Program po izbiri kandidata

Kategorija B 

(rojeni leta 2012 in 2013)
trajanje: največ 12 min.

 • Program po izbiri kandidata

Kategorija C

(rojeni leta 2009 do 2011)
trajanje: največ 20 min.

 • Ena skladba baročnega obdobja
 • Ena skladba iz obdobja klasicizma (F. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, M. Clementi)
 • Ena ali več skladb po izbiri kandidata

Kategorija D 

(rojeni od 2005 do 2008)
trajanje: največ 30 min.

 • Ena virtuozna etuda (F. Chopin, M. Moszkowski, F. Liszt, S. Rachmaninov, itd.)
 • Ena polifonična skladba J. S. Bacha
 • En stavek Sonate iz klasičnega obdobja (F. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)
 • Eno ali več skladb po izbiri kandidata

Kategorija E

(rojeni od 1999 do 2004)
trajanje: največ 20 min.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del: trajanje največ 20 min. 

 • Ena virtuozna etuda (F. Chopin, M. Moszkowski, F. Liszt, S. Rachmaninov, itd.)
 • Ena polifonična skladba J. S. Bacha
 • Eno ali več skladb po izbiri kandidata

2) Drugi del – Finale: trajanje največ 50 min.

 • Sonata iz klasičnega obdobja (F. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)
 • Eno ali več skladb po izbiri kandidata

N.B. Program je treba po možnosti izvajati na pamet (obvezno za kategorijo E).

Tajništvo tekmovanja Musica Goritiensis

Viale XX settembre, 85 – 34170 Gorica