27.3. — 1.4.2023

MUSICAGORITIENSIS

3. InternationalMusic Competition

MUSICA GORITIENSIS

Petje

Kategorija A

(rojeni leta 2006 in kasneje)
trajanje: največ 6 min.

 • Samospev ali antična arija skladatelja iz 16. do 18. stoletja
 • Skladba po izbiri kandidata

Kategorija B 

(rojeni leta 2004 in 2005)
trajanje: največ 9 min.

 • Samospev ali antična arija skladatelja iz 16. do 18. stoletja
 • Skladba iz klasicističnega obdobja
 • Skladba po izbiri kandidata

Kategorija C

(rojeni leta 2002 in 2003)
trajanje: največ 20 min

 • Skladba iz klasicističnega obdobja
 • Samospev skladatelja iz 19. stoletja
 • Operna arija po izbiri kandidata
 • Skladba po izbiri kandidata

Kategorija D 

(rojeni od 1999 do 2001)
trajanje: največ 30 min.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del:

 • Samospev ali antična arija iz 17. ali 18. stoletja
 • Samospev skladatelja iz 19. stoletja

2) Drugi del – Finale:

 • Samospev skladatelja iz 20. ali 21. stoletja
 • Arija po izbiri kandidata iz oratorija, maše ali kantate
 • Operna arija po izbiri kandidata

Kategorija E

(rojeni od 1993 do 1998)
trajanje: največ 45 min.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del:

 • Samospev ali arija iz 17. ali 18. stoletja (pred-klasicističnega obdobja)
 • Arija po izbiri kandidata iz oratorija, maše ali kantate
 • Operna arija po izbiri kandidata

2) Drugi del – Finale:

 • Samospev skladatelja iz 18. ali 19. stoletja
 • Samospev skladatelja iz 20. ali 21. stoletja
 • Operna ali operetna arija po izbiri kandidata
 • Skladba po izbiri kandidata

N.B. Program je treba po možnosti izvesti na pamet.

Tajništvo tekmovanja Musica Goritiensis

Viale XX settembre, 85 – 34170 Gorica