SPLETNO TEKMOVANJE

MUSICAGORITIENSIS

1. InternationalMusic Competition

MUSICA GORITIENSIS

Violončelo

Kategorija A

(rojeni leta 2012 in kasneje)
trajanje: največ 8 min.

 • Program po prosti izbiri kandidata

Kategorija B 

(rojeni leta 2010 in 2011)
trajanje: največ 12 min.

 • Etuda po izbiri kandidata
 • Dve kontrastni skladbi za violončelo in klavir po izbiri kandidata

Kategorija C

(rojeni od 2007 do 2009)
trajanje: največ 15 min.

 • Ena etuda naslednjih avtorjev: D. Popper, J. L. Duport, F. Dotzauer, J. Merk, A. Franchomme ali drugih skladateljev enake težavnosti
 • En stavek koncerta in ena skladba ali dve kontrastni skladbi za violončelo in klavir po izbiri kandidata

Kategorija D 

(rojeni od 2003 do 2006)
trajanje: komisija lahko prekine izvajanje.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del:

 • Dve etudi ali dva capriccia naslednjih avtorjev: F. Dotzauer, D. Popper op. 73, F. Grützmacher op. 38, C. A. Piatti, A. F. Servais op. 11 ali drugih skladateljev enake težavnosti. Komisija izbere za izvedbo eno etudo.
 • En stavek koncerta po izbiri kandidata

2) Drugi del – Finale:

 • Preludij ali dva kontrastna stavka iz ene od Bachovih suit
 • Virtuozno delo ob klavirski spremljavi

Kategorija E

(rojeni od 1997 do 2002)
trajanje: komisija lahko prekine izvajanje.

Preizkus je razdeljen na dva dela:

1) Prvi del:

 • Preludij iz 4., 5. ali 6. Bachove suite
 • Dve etudi ali dva capriccia naslednjih avtorjev: F. Dotzauer, D. Popper op. 73, F. Grützmacher op. 38, C. A. Piatti, A. F. Servais op. 11. Komisija za izvedbo izbere eno etudo
 • Prvi stavek sonate od Beethovna dalje

2) Drugi del – Finale:

 • 1. stavek ali 2. in 3. stavek koncerta (od Haydna dalje) ali ena koncertantna skladba, kot so Rokoko variacije Čajkovskega (za violončelo in klavir). Dovoljena sta tudi dva stavka Elgarjevega koncerta
 • Virtuozna skladba po izbiri kandidata

Tajništvo tekmovanja Musica Goritiensis

Viale XX settembre, 85 – 34170 Gorica